Comité 4 en 5 mei Laren

Geschreven door Redactie

75 jaar na de bevrijding van ons land is het nog steeds van groot belang om stil te staan bij de verschrikkingen die oorlog met zich meebrengt.

Het opgroeien en leven in vrijheid is de belangrijkste waarde die we aan volgende generatie moeten blijven doorgeven. Herdenken en vieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het college van burgemeester en wethouders van Laren heeft daarom een 4-5 mei comité ingesteld.

De leden van dit comité dragen zorg voor de organisatie van activiteiten op Nationale Dodenherdenking (4 mei), Bevrijdingsdag (5 mei) en de Veteranendag van de BEL-gemeenten (een dag in mei die jaarlijks gezamenlijk door de gemeenten wordt vastgesteld).

Het comité bestaat uit leden die in verbinding staan met alle groepen in de samenleving: jong en oud, ondernemers, verenigingen, scholen, cultuur en zij die affiniteit hebben met de thema’s rondom de activiteiten.

•    Chris Bogaers, ceremoniemeester van de dodenherdenking Laren
•    John Timmerman, actief bij SV Laren’99
•    Elize van der Werff, kunstenares
•    Michael Jonker, manager van het Brinkhuis
•    Marline Schaapherder, directeur basisschool Sint Jan en bestuurslid Maggie Lekeux.
•    Vertegenwoordiging van de gemeente Laren t.b.v. coördinatie en organisatie.

Alle activiteiten worden uiteraard georganiseerd met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.


Onze Ambassadeurs