Uitbesteding belastingtaken stap verder

Geschreven door Redactie

De gemeenteraden van Blaricum, Laren en Huizen zetten een volgende stap in de overdracht van de belastingtaken van Blaricum en Laren naar de gemeentelijke organisatie van Huizen.

De afgelopen periode verkenden de gemeenten de mogelijkheden en nu gaan zij verder met de implementatiefase. Uitgangspunt is om de belastingtaken per januari 2023 over te dragen aan de gemeente Huizen.

De afgelopen periode werkten de drie gemeenten aan de voorbereiding van de overdracht. Ook is er een businesscase uitgewerkt, waarbij onder andere de haalbaarheid, uitvoerbaarheid, kosten en risico’s in kaart zijn gebracht. Met de overdracht willen de colleges de kwetsbaarheden van de uitvoering van de belastingtaken reduceren en de dienstverlening verder verbeteren.

Else Ruizeveld de Winter, algemeen directeur BEL Combinatie: “In goede samenwerking met de gemeente Huizen hebben we de mogelijkheden van de overdracht verkend, nu zetten we de volgende stap. Met deze samenwerking op de belastingtaken willen we op een toekomstbestendige manier de continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de werkzaamheden borgen.”

Johan Cnossen, directeur gemeente Huizen: “Bij de gekozen samenwerkingsvorm zullen medewerkers van Blaricum en Laren bij de gemeente Huizen worden ondergebracht. Dit met het doel om samen de kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de inwoners van Blaricum, Laren en Huizen vorm te geven.”


Onze Ambassadeurs