Wil je ook deelnemen aan de cursus Politiek Actief?

Geschreven door Redactie

Met deze cursus wil de gemeenteraad Blaricummers enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij of als gemeenteraadslid.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor deze inwoners is de cursus heel interessant.

Welke actieve rol kun je als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het college van burgemeester en wethouders aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod.

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten. Hierin wordt stilgestaan bij de staatsinrichting (1), de gemeente (2) en de gemeenteraad (3). Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. De cursus kan worden afgesloten met het bijwonen van een raadsvergadering van Blaricum op dinsdag 23 november. De cursus is gratis.

De cursus is op maandagavond 25 oktober, 1 en 8 november om 19.30 uur. Heb jebelangstelling? Geef je op door een mail te sturen naar: Griffie@Blaricum.nl (Graag opgeven voor woensdag 29 september).


Onze Ambassadeurs