Ymere en gemeente Weesp gaan nieuwe afspraken maken

Geschreven door Redactie

Binnenkort lopen de huidige prestatieafspraken af tussen Ymere en de gemeente Weesp. Komende dinsdag worden de voorwaarden voor een nieuwe overeenkomst behandeld in de raadscommissie SOB.

In totaal gaat het over meer dan 400 ontwikkellocaties voor de woningbouw, ouderenhuisvestiging en de aanpassing van diverse wijken. De onderwerpen worden toegespitst op de woonvisie van gemeente Weesp.

De raadscommissie is om 20.00 uur in het stadhuis. De vergadering is openbaar toegankelijk. 


Onze Ambassadeurs