Veiligheidscijfers 2021 in Huizen

Geschreven door Redactie

De jaarcijfers veiligheid 2021 van de gemeente Huizen zijn gepubliceerd. In 2021 is het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Huizen gedaald.

Onder andere het aantal autokraken, vernielingen, winkeldiefstallen en meldingen van overlast van verwarde personen is gedaald. Daarentegen is het aantal ongelukken op de weg is sterk toegenomen in vergelijking tot 2020. Een mogelijke verklaring is dat door de lockdown in het eerste halfjaar van 2020 minder mensen de weg op gingen. In 2021 was onze bewegingsvrijheid minder beperkt. Het aantal ongelukken nam toe.

Ben je geïnteresseerd in alle veiligheidscijfers en verdere duiding hiervan? De mededeling van burgemeester Niek Meijer aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen is te vinden op https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Vergaderingen/Commissie-Algemeen-Bestuur-en-Middelen-ABM/2022/27-januari/20:00 (agendapunt 5.1.2).

 


Onze Ambassadeurs