Woningbouw oostelijk Keucheniusgebied komt dichterbij

Geschreven door Redactie

Als vervolg op de bouw van woningen in het westelijk deel van het Keucheniusgebied, zijn er nu ook concrete afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het oostelijk deel van dit gebied.

Al in 2017 hebben Visser Bouw Maatschappij en de gemeente afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het totale Keucheniusgebied. De bebouwing van het westelijk deel is in 2019 afgerond en nu ligt er een plan voor het oostelijk deel. Op 23 december 2021 is de zogenoemde Koop/realiseringsovereenkomst voor dit gebied ondertekend.

34 Appartementen

Het oostelijke deel omvat een deel van de Tuinstraat en Keucheniusstraat tot aan de AH-bevoorrading. Wethouder Roland Boom: “Sinds 2018 zijn wij over de ontwikkeling van dit gebied in gesprek. Er ligt nu een mooi plan dat uitgaat van 34 appartementen in dezelfde stijl als de bebouwing aan de overkant. In februari 2022 neemt de gemeenteraad een besluit. Uiteraard zal Visser Bouw Maatschappij daarna ook de bewoners in dit gebied raadplegen over dit plan.” Gemeente en Visser Bouw Maatschappij hebben gezamenlijk eigendom in het gebied. De gemeente is voornemens om de gemeentelijke eigendommen (Tuinstraat 2 en 4 en Keucheniusstraat 21) te verkopen en over te dragen aan Visser Bouw Maatschappij.
 
Het plan en de overeenkomst wordt geagendeerd in de commissie fysiek domein van 26 januari 2022. De gemeenteraad neemt hierover op 10 februari 2022 een besluit. Daarna volgen nog diverse onderzoeken, zoals bodem- en asbestonderzoek en de procedure die nodig is voor het afwijken van het bestemmingsplan. Naar verwachting zal de woningbouw in 2022 starten.
 

Onze Ambassadeurs