Laren krijgt een nieuw bomenkapbeleid

Geschreven door Redactie

Niet iedereen denkt hetzelfde over bomen. Een boom kan voor de één een genot zijn en voor de ander een ergernis.

De huidige regelgeving van de gemeente Laren voor het kappen van bomen houdt onvoldoende rekening met verschillende wensen en belangen. Daarom is er nieuw beleid gemaakt. Inwoners uit Laren konden hier afgelopen voorjaar over meedenken. Het nieuwe beleid geldt zowel voor gemeentelijke als voor particuliere bomen.

Wethouder Ton Stam: ¨Het nieuwe kapbeleid heeft als uitgangspunt: ´ruimer waar het kan en strenger waar het moet´. We krijgen zo een meer evenwichtig systeem waarbij bomenbelang en verwijderingsbelang tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Met het nieuwe beleid geven we de inwoners meer duidelijkheid vooraf, en tegelijk beschermen we waardevolle bomen beter.¨

Voortdurend afwegen

De hinder van bomen die bewoners ervaren willen we zo veel mogelijk wegnemen. Maar daarbij houden we ook rekening met het belang van de boom voor de omgeving en de natuur. Het nieuwe beleid helpt ons goed onderbouwde keuzes te maken. Inwoners kunnen vanaf begin 2022 in veel gevallen ook zelf zien of ze wel of geen kapvergunning nodig hebben en wat er nodig is bij de aanvraag.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
•    Verwijderingsbelang wordt onderdeel van de beoordeling: zaken als lichtreductie, belemmering bereikbaarheid, en wortelwerking krijgen nu een plaats in de afweging.
•    Voorheen waren coniferen lager dan 6 meter kapvergunningvrij. In het nieuwe beleid kijken we niet meer naar de hoogte, maar net als bij andere bomen naar de stamomtrek. Voor coniferen is daarom een kapvergunning nodig vanaf een stamomtrek van 63 centimeter (20 cm doorsnede)
•    Voor bepaalde situaties waar geen kapvergunning voor nodig is, geldt nu een meldingsplicht. Dit geldt voor het dunnen van bomen, kap vanwege ziekte of gevaar of de kap van bepaalde schadelijke exotische bomen. Zo voorkomen we vergissingen.
•    Bij aanvragen voor een bouw- of uitritvergunning wordt gelijk gekeken of dit gevolgen kan hebben voor bomen ter plaatste.


Handhaving

Er zijn verschillende soorten overtredingen. Denk aan het kappen zonder de benodigde vergunning. Maar ook het drastisch snoeien of zwaar beschadigen van de boom (inclusief de wortels) en het niet voldoen aan de herplantplicht. Met het nieuwe beleid kunnen we straks meerdere soorten boetes opleggen, zodat de boete in verhouding staat tot de overtreding.

Onze Ambassadeurs