College Laren biedt gemeenteraad revitaliseringsplan centrum aan

Geschreven door Redactie

Het college van burgemeester en wethouders van Laren heeft een revitaliseringsplan voor het centrum van Laren vastgesteld.

Het plan moet een impuls geven aan de economische vitaliteit van het centrum en bevat maatregelen die bijdragen aan een aantrekkelijk centrum. Het plan is in nauwe samenwerking met Bijzonder Laren tot stand gekomen.

Het plan beschrijft toekomstige ontwikkelingen en concrete acties om het centrum aantrekkelijk te houden. De acties variëren van het vernieuwen van straatmeubilair (zoals bankjes en prullenbakken), het opwaarderen van het pleintje op de hoek Drift-Naarderstraat, tot het maken van een verkoopboek om potentieel nieuw ondernemerschap aan te boren.Onze Ambassadeurs