Investeringssubsidie Sport en Scouting 2021 toegekend

Geschreven door Redactie

Sport- en scoutingverenigingen konden begin maart bij de gemeente een subsidieaanvraag indienen voor investeringen in de accommodaties.

Hiermee wil de gemeente helpen om de sport- en scoutingverenigingen toekomstbestendig te maken, maar ook toegankelijker voor mensen met een beperking. De subsidie draagt bij aan de grote sociale en maatschappelijke waarde die de verenigingen vertegenwoordigen.

De opwaardering van een bestaande accommodatie kan ervoor zorgen dat meer inwoners van de voorziening gebruik gaan maken. Ook kan de subsidie bijdragen om de accommodatie toegankelijker te maken voor een specifieke doelgroep.

Vijf verenigingen dienden een subsidieverzoek in. De verzoeken zijn getoetst aan de geldende criteria en op 1 juni heeft het college een besluit genomen. Eén van de criteria is dat de partijen zelf zorgen voor een rechtsevenredig deel aan eigen financiering. In totaal is er 255.000 euro toegezegd aan de verenigingen.

Stichting Raboes ontvangt subsidie voor het vernieuwen van het hang- en sluitwerk van het clubgebouw. ’T Laer voor het vernieuwen van het hekwerk en voor het moderniseren van het clubhuis. SV Laren ’99 ontvangt een bijdrage voor het realiseren van een Playcourt. LLTC ontvangt subsidie voor het realiseren van All Weather smashcourtbanen en 4 padelbanen (inclusief infrastructuur ter voorkoming overlast). En LMHC ontvangt subsidie voor aanpassingen aan het clubhuis en het realiseren van een techniekveld.

Wethouder Stam: “Fijn dat we met deze subsidie bij kunnen dragen aan een verbetering van de accommodaties. Zo kunnen we het voor nog meer inwoners aantrekkelijker maken om te bewegen. Ook zien we nieuwe initiatieven ontstaan, zoals bij de tennissport. In samenwerking met LMHC zal de tennisvereniging LLTC de mogelijkheid gaan bieden om het uit Spanje overgekomen “padel” te spelen.”

Onze Ambassadeurs