Politie stelt vast: meer geweld en meer klachten

Geschreven door Redactie

De coronacrisis leidde het afgelopen jaar tot minder woninginbraken en minder straatroof, maar ook tot meer klachten over de politie. Ook werd er meer geweld gepleegd door agenten. Dat staat in het jaarverslag van de politie.

Veel mensen klaagden over bejegening door de politie. Anderen klaagden juist dat de politie te weinig actie ondernam. Het aantal klachten steeg met 29 procent tot ruim 13.000.

Als mogelijke verklaring ziet de politie dat "het maatschappelijk ongenoegen" vorig jaar groeide. "Er was discussie over discriminatie in de samenleving en daarna over de coronamaatregelen", zegt een woordvoerder. "Er is een groep zeer ontevreden dat de politie deze maatregelen handhaaft en dat levert klachten op."

In een jaar tijd heeft de politie 113.000 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de regels. Het grootste deel was voor het overtreden van de avondklok, die tussen januari en april dit jaar gold.

In 2020 gebruikte de politie bij 17.000 incidenten geweld, 15 procent meer dan het jaar ervoor. De politie vermoedt dat deze stijging deels te maken heeft met betere registratie. Agenten zijn verplicht om na een incident alle 'geweldsaanwendingen' vast te leggen. Dat gaat van licht geweld, zoals duwen of vastpakken, tot zwaardere geweldsinzet, zoals het gebruik van pepperspray of de wapenstok of het trekken van een vuurwapen.

Ruim 3000 keer checkte de politie zelf of het gebruikte geweld volgens de regels was. In 236 zaken was sprake van niet-professioneel optreden; bij zes incidenten leidde dat tot disciplinaire maatregelen tegen de betrokken agenten.Onze Ambassadeurs