Nieuwe kano-overdraagplaats zorgt voor verbinding kanoroutes

Geschreven door Redactie

Door de aanleg van twee nieuwe steigers zijn de Wijde Blik en de Vuntusplas in het Loosdrechts

Plassengebied met elkaar verbonden voor kanovaarders.

Deze kano-overdraagplaats verbindt twee mooie kanoroutes met elkaar. Maar ook voor suppers (stand up paddling) zijn deze steigers een verrijking van de mogelijkheden in dit waterrijke gebied. 


Kanoroutes combineren 

De kanovaarder kan nu de twee kanoroutes van Natuurmonumenten in de Kortenhoefse Plassen (9

km) en de Vuntus (5 km) met elkaar combineren. Beide kanoroutes leiden door smalle slootjes, langs

legakkers met planten en moerasbos.  


De steigers zijn drie meter lang en liggen maximaal 20 cm boven de waterlijn. In combinatie met

twee handgrepen zijn deze steigers uitermate geschikt voor het in- en uitlaten van kano’s en

supboards.  

Samenwerking 

De realisatie van deze kano-overdraagplaats is één van de projecten van het Gebiedsakkoord

Oostelijke Vechtplassen. 21 partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en

gebruikers, hebben met dit akkoord de handen ineen geslagen. Samen werken zij aan het verbeteren

van landschap en natuur, waterkwaliteit, openbare ruimte en een breder recreatie-aanbod in dit

unieke Natura 2000-gebied. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.


Onze Ambassadeurs