Ministerraad stemt in met herindeling gemeente Weesp

Geschreven door Redactie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de herindelingsvoorstel van gemeente Weesp.

Het gaat om een samenvoeging in de provincie Noord-Brabant: Amsterdam & Weesp. Indien het parlement instemt met deze herindelingen, dan komt het aantal gemeenten in Nederland in 2022 op 345.

Toevoeging Weesp aan Amsterdam 

Na verschillende pogingen om de bestuurskracht te versterken heeft Weesp, na een referendum in 2018, besloten samen te willen gaan met Amsterdam. In 2019 zijn beide gemeenten hiervoor al een ambtelijke fusie aangegaan en in 2022 willen beide gemeenten ook bestuurlijk samengaan. Het betreft een zogenaamde lichte samenvoeging, waarbij de gemeente Weesp wordt opgeheven en haar grondgebied wordt toegevoegd aan Amsterdam. De inwoners van Weesp kunnen straks een bestuurscommissie. Deze kan onder andere meebeslissen over de inrichting van de openbare ruimte, sociale basisvoorzieningen en het bevorderen van buurtinitiatieven.

 Op veroek van de gemeenten gaat deze herindeling niet in op 1 januari 2022, zoals gebruikelijk, maar op 24 maart van dat jaar. Hierdoor kunnen de herindelingsverkiezingen samenvallen met de reguliere (landelijke) raadsverkiezingen. De gemeenten verwachten dat dit bijdraagt aan een hogere opkomst, maar ook dat het stimulerend werkt op de reguliere gemeenteraadsverkiezingen. Onze Ambassadeurs