Koning bezoekt aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 31 augustus samen met staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid een werkbezoek gebracht aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Het bezoek aan Ter Apel begon met een gesprek met medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er is gesproken over de huidige situatie in de opvanglocatie, over de ervaringen van medewerkers van het COA in de afgelopen periode en over de vooruitzichten voor de korte en voor de langere termijn. Hierna volgde een gesprek met de wijkagent en agenten van de vreemdelingenpolitie over hun inzet bij het identificatie- en registratieproces en over hun contact met de asielzoekers in Ter Apel.

Vervolgens spraken de Koning en de staatssecretaris met medewerkers van het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en VluchtelingenWerk Nederland over hun rol bij de ondersteuning en opvang van asielzoekers en over het bieden van medische en psychische zorg op een locatie waar onvoldoende plek is om mensen op te vangen.

In de wachtruimte van het aanmeldcentrum hebben de Koning en staatssecretaris Van der Burg asielzoekers ontmoet die net zijn aangekomen in Nederland. Deze mensen, voornamelijk gezinnen en jongeren zonder volwassen begeleiders, hebben verteld over hun reis en over hun situatie in hun land van herkomst. Aansluitend is gesproken met een aantal medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die in Ter Apel de aanmelding van asielzoekers verzorgen.

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek met de burgemeester en een wethouder van de gemeente Westerwolde en met een aantal lokale ondernemers. In dit afsluitende gesprek is onder meer toelichting gegeven op de situatie rond het terrein van het aanmeldcentrum, op de sociale veiligheid van zowel kwetsbare groepen op de vlucht als van medewerkers van de betrokken organisaties en op de impact van de situatie op de inwoners en de ondernemers in Ter Apel.

Onze Ambassadeurs