Statenlid in beeld: Rien Cardol (GroenLinks)

De volksvertegenwoordigers van Noord-Holland zijn halverwege hun zittingsperiode.

De Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 komen in zicht. Aanleiding voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Rien Cardol van GroenLinks.

Wat vond je het mooiste debat in deze periode?

Een recent debat, niet om het debat maar om de aanleiding: het initiatief van gedeputeerde Zita Pels bij de kaderbrief 2022 om een overschot op de begroting te besteden op basis van ideeën van Provinciale Staten. Het debat daarover was curieus in die zin dat enkele coalitiepartijen moeite hadden met het voorstel van de gedeputeerde. Er zijn veel goede ideeën geopperd waar het college naar gaat kijken. Een spannend proces dat past bij het creëren van een open bestuurscultuur.

Op welk resultaat, welke motie ben je trots?

We hebben veel meer geld vrijgemaakt voor het Natuurnetwerk (NNN). Door voorgaande colleges werd misschien 250 hectare per jaar aan NNN gerealiseerd, nu is het voornemen 700 hectare per jaar. Een enorme klus maar belangrijk. We moeten denken aan de toekomst van onze kleinkinderen en als we de teloorgang van de natuur geen halt toeroepen dan wordt Noord-Holland onleefbaar. Het wordt nog een klus om het Natuurnetwerk in 2027 af te ronden maar we zijn, ook met boeren, echt stappen aan het zetten om daar te komen. Met energie én met empathie, want het doet soms ook pijn.

Welke persoon, politicus of collega Statenlid heeft jou sterk beïnvloed of geïnspireerd?

Ik kom dan toch uit bij Sicco Mansholt die lang het Europese landbouwbeleid heeft bepaald. Dat wil niet zeggen dat ik helemaal enthousiast ben over zijn politieke erfenis. Maar het is mooi hoe hij vanuit zijn kennis als boer politicus is geworden en van daaruit een visie had. In zijn laatste jaren kwam hij tot het inzicht dat de landbouw binnen de milieugrenzen moest blijven. Hij stond voor zijn zaak maar was ook in staat om zich door anderen te laten beïnvloeden en zo tot nieuwe inzichten en standpunten te komen.

Wat wil je de komende 2 jaar nog voor elkaar krijgen?

Waar ik echt stappen wil zetten is een gezond platteland. Dat betekent een forse reductie van het gebruik van landbouwgif. Dat is mijn persoonlijke prioriteit voor de komende jaren. We hebben een enorm probleem met de verspreiding van bestrijdingsmiddelen, waar ook verbanden liggen met de ziekte van Parkinson. We hebben een beleid dat allerlei middelen tegelijkertijd toelaat maar we hebben geen idee wat de stapeling van die gifstoffen betekent. Je kan van iedere stof een kritische grens bepalen. Maar zolang je dat niet doet voor de cocktail weet je nog niet wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van mensen.

Welke schrijver, serie, podcast, afspeellijst of muziek wil je iedereen aanraden?

Ik ben gecharmeerd van de boeken van Geert Mak. Dat begon met ‘Hoe god verdween uit Jorwerd’ waarin hij heel mooi beschrijft hoe een dorp in Friesland, en met name de landbouw daar, is veranderd. Prachtig om te lezen en nog steeds een relevant boek.


Onze Ambassadeurs