Integrale controle (horeca) bezorg- en afhaalbedrijven Huizen

Geschreven door Redactie

Overheidsdiensten trekken gezamenlijk op om naleving wetten en regels te controleren

Op verzoek van de burgemeester van Huizen vond op dinsdag 7 juni een integrale controle plaats bij vijf (horeca) bezorg- en afhaalbedrijven in Huizen. Het was een controle op de naleving van wet- en regelgeving zoals neergelegd in bouwvoorschriften, hygiëneregels, arbeidswetgeving en algemene veiligheids- en openbare orde-regelgeving.

Sterke groei aantal bezorg- en afhaalbedrijven

In de afgelopen jaren is het aantal bezorg- en afhaalbedrijven in de horecabranche sterk toegenomen. De gemeente Huizen hecht zeer aan veilig en eerlijk ondernemerschap. Dat betekent dat regels worden nageleefd, er een gelijk speelveld is voor bedrijven en dat criminaliteit geen ruimte krijgt. Samen met toezichthouders van andere overheidsdiensten zien we daarop toe. Dat doen we met integrale controles.

Deelnemers integrale controle

De controle is uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventie Team (BIT), waarin de zes regiogemeenten hun krachten bundelen om lokaal effectiever te kunnen handhaven. Aan de controle werd deelgenomen door de gemeente Huizen, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Nederlandse Arbeidsinspectie en Liander. De controle werd ondersteund door de politie.

Verloop controle

Burgemeester Niek Meijer is tevreden over het verloop van de controle. “De bedrijven hadden hun zaken over het algemeen goed op orde en de ondernemers verleenden hun medewerking aan de controles. Er zijn slechts enkele lichte overtredingen van diverse wet- en regelgeving geconstateerd. De betreffende ondernemers worden in de gelegenheid gesteld om de geconstateerde aandachtspunten te verbeteren.”

Onze Ambassadeurs