Hilversum ontvangt 14 miljoen euro van het Rijk voor gloednieuwe fietsenstalling onder Stationsplein

Geschreven door Redactie

De subsidie van 14 miljoen euro die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag heeft toegekend, wordt gebruikt om voor alle (toekomstige) OV-reizigers een veilige en gemakkelijk te bereiken ondergrondse fietsenstalling te realiseren.

Deze stalling voor 5000 fietsen komt onder het Stationsplein aan de centrumzijde van Station Hilversum. Gemeente Hilversum en ProRail hebben de subsidie ontvangen naar aanleiding van het Klimaatakkoord, omdat de fietsenstalling bijdraagt aan de beweging ‘Van de auto in de trein’ en daarmee het verminderen van CO2-uitstoot. NS is de beoogde exploitant van de nieuwe fietsenstalling.
 
De fietsenstalling voorziet in de behoefte aan veilige parkeerplekken in het stationsgebied. Dat verhoogt het comfort voor de reiziger en zorgt voor een positiever straatbeeld, omdat fietsen onder het Stationsplein gestald worden. De komende jaren wordt een toename van het aantal treinreizigers verwacht, waarvan een groot deel van de reizigers met de fiets komt. Deze stalling speelt in op deze groei en zorgt ervoor dat reizigers in de toekomst ook een veilige plek voor hun fiets hebben.
 
De fietsenstalling wordt gezamenlijk gefinancierd door de gemeente Hilversum,  Provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Parkeren in de nieuwe stalling is de eerste 24 uur gratis.

Arno Scheepers, wethouder Openbare Ruimte en projectwethouder stationsgebied noemt de toekenning van deze subsidie een belangrijke stap. “Ik ben enorm blij en dankbaar dat het ministerie Hilversum deze subsidie heeft toegekend! Hiermee gaan we een gloednieuwe, ‘state of the art’ fietsenstalling realiseren. Dat is ook hard nodig, omdat Hilversum graag een goede fietsstad voor haar inwoners wil zijn én het belangrijkste OV-knooppunt voor de Gooi- en Vechtstreek wil blijven.”

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Het is fijn voor de reiziger als je je fiets makkelijk kwijt kunt, en zo de trein in stapt. Het is mooi dat daar in Hilversum straks volop de kans toe is met deze nieuwe stalling onder het Stationsplein. Ik ben ervan overtuigd dat de fiets de sleutel is om in stedelijk gebied snel en gezond van A naar B te komen. Ik wil de komende jaren op veel meer plekken in Nederland de schop in de grond voor betere en meer fietsenstallingen bij stations.”

Ook Harro Homan, regiodirecteur van ProRail, is enthousiast over de plannen: “De fiets en de trein versterken elkaar: beide maken duurzame mobiliteit mogelijk. Met deze parkeerplekken voor fietsen zorgen we ervoor dat het aantrekkelijk blijft om met de fiets naar het station te komen en bieden we de reiziger comfort van deur tot deur.”

 
De planning is in 2024 te starten met de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling waarin plek komt voor 5000 fietsen, waarvan 600 OV-fietsen. Naar verwachting is de stalling in 2027 klaar.

Gebouwen op de fietsenstalling

Hilversum wil de aanbesteding van de fietsenstalling aan de centrumzijde in 2022 starten. In de gebouwen bovenop de fietsenstalling op het Stationsplein, komt plek voor wonen, werken, horeca, kleine detailhandel, winkels en eventueel een hotel. Er worden in het hele gebied rondom het station circa 325 nieuwe woningen gebouwd.
 
De ondergrondse fietsenstalling komt onder het hele Stationsplein en loopt onder de Schapenkamp door naar een nieuwe entree. Fietsen kunnen er veilig, comfortabel en droog staan. De nieuwe entree komt op het te ontwikkelen ‘Brinkje’ op de kruising van de Schapenkamp en de Stationsstraat. Bij de keuze voor de locatie van deze entree is rekening gehouden met de herkomst van treinreizigers en hun gemakkelijkste fietsroute naar het station.
 
De nieuwe stalling wordt verbonden met de huidige bewaakte NS-fietsenstalling onder station Hilversum en is te bereiken via een stationslift, via de trappen in het station en via een trap in één van de twee gebouwen. Vanuit de nieuwe stalling is er een directe toegang tot de bestaande transfertunnel naar de perrons.

Gemak

Gebruiksgemak staat centraal bij de nieuwe stalling. De fietsenstalling krijgt naast een trap met bandengoten een ‘tapis roulant’ - een comfortabele lopende band - waarmee fietsers ook gemakkelijk met hun bakfiets naar beneden en naar boven kunnen. En gebruikers kunnen daarnaast via een systeem met groene en rode lichtjes zien waar nog vrije plekken zijn.
 
Er is ruimte voor allerlei soorten fietsen. Er zijn etagerekken voor gewone fietsen, plekken voor krattenfietsen maar ook voor buitenmodel fietsen zoals bakfietsen en aangepaste fietsen voor mindervaliden. In lijn met de duurzaamheidsambities wordt elektrisch vervoer gestimuleerd en er naar verwachting komt er ook ruimte voor het parkeren van 150 elektrische scooters in de stalling.
 
De nieuwe fietsenstalling maakt onderdeel uit van het plan voor de vernieuwing van het totale stationsgebied dat afgelopen najaar door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het nu toegekende bedrag was daar al in meegerekend.

Over het stationsgebied

Het gebied rond het station in Hilversum ondergaat de komende tien jaar een ingrijpende transformatie tot een bruisende plek waar het prettig reizen, wonen, werken en verblijven is. Het zal de wijken in Oost en Centrum weer verbinden met het station en elkaar, de stad met de buitenwereld en zal leven brengen in het omringende gebied. Deze transformatie is een groot, langlopend en ingewikkeld project. De gemeente doet dit in nauwe samenwerking met alle betrokken partners en Hilversummers zelf.
 
Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuw (ontwerp-) bestemmingsplan, dat naar verwachting eind 2022 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
 

Onze Ambassadeurs