Bomen snoeien in Huizen

Geschreven door Redactie

De gemeente Huizen zorgt voor ongeveer 24.000 bomen.

Om de bomen gezond en veilig te houden, wordt elk jaar aan een kwart van de bomen onderhoud uitgevoerd. Elke boom krijgt dus één keer in de vier jaar onderhoud. Binnenkort starten we weer met het snoeien van de bomen. 

Veiligheid

Het is van belang dat bomen worden onderhouden. Voor de gezondheid van de bomen, maar ook voor onze veiligheid. We snoeien waar dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij dode of ongezonde takken, of takken die in de toekomst voor onveilige situaties kunnen zorgen. 

Wat betekent dit voor jou?

In januari start het bedrijf Van Doorn in opdracht van gemeente Huizen met de onderhoudssnoei aan de bomen in de wijken Bikbergen, Crailo, Zuider Eng en Huizerhoogt. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind maart. Enkele dagen voordat de werkzaamheden in de straat beginnen ontvangen de bewoners van de wijken een brief van Van Doorn. 

Mogelijke hinder

Het snoeiafval wordt zo veel mogelijk direct versnipperd en afgevoerd. Bij het snoeien wordt gebruik gemaakt van elektrisch gereedschap. Dit is duurzaam en de geluidsoverlast zal worden beperkt. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen gewoon bereikbaar. Ondanks de maatregelen die we nemen, kun je enige hinder ervaren. Wij hopen op jouw begrip.

Onze Ambassadeurs