Gemeente Hilversum gaat een pilot opstarten

Dit najaar gaan ze starten met een pilot, waarin ze een aantal koopwoningen met een warmtepomp aardgasvrij gaan maken.

Ongeveer 25 bewoners (particuliere woningeigenaren) hebben interesse om mee te doen aan dit koploperstraject. Ze gaan met hen in gesprek en gaan met hen stappen zetten.

De eerste stap is een energieadvies op maat: welke maatregelen zijn er nodig? Wat gaat dat kosten? En welke subsidies en bijdragen uit het project zijn er mogelijk? Na dit advies bepaalt de bewoner zelf of hij of zij daadwerkelijk mee gaat doen. Komend halfjaar vertellen ze je meer over hun ervaringen.

Meer informatie over deze en andere pilots vindt je op www.hilversum.nl/meentaardgasvrij.

Buurtenergieplan maken

Ze gaan met de bewoners van het noordelijke deel van de Meent en betrokken stakeholders een buurtenergieplan maken. In dit plan staat hoe ze het noordelijk deel van de Meent kunnen verduurzamen en aardgasvrij kunnen maken. Het plan willen ze in het najaar van 2022 afronden. Je kunt het komende halfjaar op verschillende manieren meedenken over dit plan. Hierover ontvang je binnenkort meer informatie.

Met dit plan krijg je duidelijkheid over hoe de warmtetransitie eruit komt te zien in het noordelijk deel van de Meent. Ook wordt duidelijk wanneer je als particulier of huurder voor de keuze komt om van het aardgas af te gaan.

Modelwoning in de Meent

Hoe komt het er nu uit te zien, zo'n aardgasvrije woning met een warmtepomp? Hoe groot is de installatie? Hoeveel geluid maakt de warmtepomp? Deze vragen krijgen hun regelmatig. Daarom willen ze een of meer modelwoningen maken. Dat kunnen ook woningen zijn van de bewoners die aan de pilot deelnemen en die zij enkele keren openstellen. Zo kan je zelf een aardgasvrije woning ervaren en de praktijkervaring van een medebewoner zelf horen.

Nieuwsbrief Meent Aardgasvrij in de brievenbus in januari

Bewoners van de Meent krijgen in januari een uitgebreide nieuwsbrief in de brievenbus. In deze nieuwsbrief lees je meer en uitgebreide informatie over de pilot en de modelwoning. Maar ook over het buurtenergieplan en de planning voor het komende jaar.

Besluiten regiegroep

25 oktober heeft de regiegroep weer vergaderd. De besluiten van de regiegroep kan je lezen in het wijkblad Je Meent het en op de website van Meent Aardgasvrij.

Onze Ambassadeurs