Het kabinet vraagt het OMT om advies.

Geschreven door Redactie

Het kabinet wilt geen vuurwerk dit jaar, maar ze vragen het OMT eerst om advies.


Het kabinet weet niet zeker of ze weer een landelijk vuurwerkverbod moeten inbrengen. Vorig jaar ging het al mis meet de meeste mensen die illegaal vuurwerk probeerde te kopen en zich dus niet aan de regels houden.

Tijdens een overleg wordt het OMT advies over vuurwerk samen besproken met de meest relevante bewindslieden. De meeste burgermeesters willen ook wel een vuurwerk verbod dus het is afwachten.

Vrijdag wordt er beslist of er nog een vuurwerkverbod moet komen, want volgens deskundige kan er niet langer gewacht worden.

Onze Ambassadeurs