Regionaal Mobiliteitsteam helpt inwoners bij het vinden van werk.

Geschreven door Redactie

Sinds augustus helpt het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Gooi en Vechtstreek werkzoekenden, Zzp'ers en werknemers die hun baan dreigen kwijt te raken, met een opleiding en begeleiding naar nieuw werk.

De regionale samenwerking tussen gemeenten, UWV, WSP, vakbonden, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties biedt nu nog meer voor mensen die hulp nodig hebben met hun zoektocht naar werk. Met de coronacrisis als aanleiding zijn extra middelen beschikbaar gesteld en alle instrumenten van de aangesloten partners kunnen worden ingezet voor een werkzoekende. Wat de inwoner nodig heeft staat centraal.“De arbeidsmarkt zit momenteel in een bijzondere situatie en het is afwachten wat er gaat gebeuren met de werkloosheid als in oktober de meeste steunmaatregelen stoppen,” zegt Annette Wolthers, wethouder Werk en Inkomen in Hilversum en voorzitter van de regionale Werkkamer. “Werkgevers hebben het steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden, terwijl er ook een grote groep mensen is die moeilijk werk vindt. Het RMT kan hierbij een belangrijke rol spelen. Ze bieden mensen mogelijkheden waardoor andere oplossingen ontstaan.”

Hulp op maat

Het mobiliteitsteam is er voor mensen die na 12 maart 2020 door corona werkloos zijn geworden. Begeleiding naar een nieuwe baan, loopbaancoaching, om- of bijscholing, praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden is wat het team kan bieden. Het mobiliteitsteam helpt ook mensen die werkloos dreigen te worden. Zij kunnen hen van werk naar werk begeleiden . Contact met het RMT Gooi en Vechtstreek In totaal zijn sinds de start in augustus 34 mensen in begeleiding. Een aantal mensen hiervan zijn al begonnen met een nieuwe baan of gestart aan een opleiding. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met de organisatie waarmee ze al bekend zijn (de gemeente, UWV of het Leerwerkloket bijvoorbeeld). Meer informatie is te vinden op www.rmtgooienvechtstreek.nl.

Onze Ambassadeurs