Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Geschreven door Redactie

Vanaf eind augustus tot oktober 2021 vindt er in de gemeente Blaricum onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte.

Energie Beheer Nederland (EBN) voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Het vindt onder andere plaats op het grondgebied van Blaricum en Laren. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief van EBN.

Wat houdt het onderzoek in?

De werkzaamheden zijn onderdeel van landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen, de zogenaamde Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Het onderzoek heeft als doel om nauwkeurig te kunnen inschatten waar aardwarmte als duurzame energiebron haalbaar is. Het onderzoek is dus slechts verkenning. Er wordt tijdens het onderzoek geen aardwarmte gewonnen. 

Tijdens het onderzoek worden er geluidsgolven in de ondergrond gestuurd om zo de dikte en ligging van de aardlagen te bepalen. De geluidsgolven worden door een gecontroleerd opgewerkt door kleine seismische ladingen te laten ontploffen op twintig meter diepte. 

Het onderzoek is nodig om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan duurzame energievoorzieningen in Nederland. Want, aardwarmte is een energiebron die je opnieuw kunt benutten: een energiebron die altijd 'aan' staat. Wil je meer weten over het onderzoek? Ga dan naar de website van Scan Aardwarmte. Klik hier om doorverwezen te worden. 
Onze Ambassadeurs