Meer kansen gewenst voor woningzoekenden in groot Amsterdam

Geschreven door Redactie

De dagelijkse besturen van 15 gemeenten in en rond Amsterdam vinden dat woningzoekenden die dringend een sociale huurwoning nodig hebben, meer kansen moeten krijgen op het vinden daarvan. Medio volgend jaar komt er in ieder geval een nieuw systeem van woningdistributie.

Nu viel Weesp daar niet onder, maar door de fusie met Amsterdam in de toekomst dus wel.

Sociale, betaalbare huurwoningen zijn erg schaars. De gemiddelde wachttijd voor zo'n woning ligt boven de 10 jaar. Zelfs met een urgentie blijft het moeilijk. Bij de nieuwe woningverdeling moeten mensen die dringend een woning nodig hebben beter aan bod komen. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen daarnaast ‘situatiepunten’ of 'zoekpunten' krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen of mensen met kinderen die net een relatie hebben beëindigd. 

De verwachting is dat het nieuwe systeem voor woonruimteverdeling in de zomer van 2022 ingaat.


Onze Ambassadeurs