Provincie verlengt subsidies voor agrarisch natuurbeheer tot eind 2022

Geschreven door Redactie

De provincie Noord-Holland verlengt de subsidiemogelijkheid voor agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland tot eind 2022.

Dit is een gevolg van de verlenging van de ‘pilot NNN’ die in delen van Laag Holland loopt. De maatregel valt samen met een aantal administratieve aanpassingen van de subsidiecontracten en de start van nieuw Europees landbouwbeleid begin 2023.

Het agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) staat ter discussie. Provinciale Staten hebben eerder besloten de subsidie na 2021 stop te zetten. De huidige werkwijze van deze agrariërs biedt in de praktijk onvoldoende zekerheid op duurzame natuur. Land- en tuinbouworganisaties, natuurorganisaties en provincie kijken nu in 3 gebieden (Wormer- en Jisperveld, Eilandspolder-West en de Mijzenpolder) naar alternatieve manieren om het natuurnetwerk te realiseren. Dit gebeurt in de vorm van een pilot die eind 2020 zou worden afgerond.

Onlangs hebben de organiserende partijen besloten de pilot te verlengen. Er is vertraging door een late opstart, coronamaatregelen en de noodzaak voor extra onderzoeken. De pilot heeft een jaar langer nodig om tot resultaat te komen. Dat vraagt ook een extra jaar financiering. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten dat geld daarvoor beschikbaar te stellen. De verlenging loopt in lijn met de verwachte start van het nieuwe Europese landbouwbeleid in januari 2023. In de nieuwe periode gelden mogelijk andere voorwaarden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De subsidies voor agrarisch natuurbeheer komen deels vanuit de provincie en deels vanuit Europa en lopen steeds voor 6 jaar. De provincie keert de subsidies uit via agrarische collectieven. Zij zijn de spil tussen provincies en de individuele agrariërs en zorgen voor kwaliteit en kennis in de gebieden. Om flexibel te kunnen zijn, kennen de provincies de mogelijkheid voor aanvullingen op de contracten. Bij een Europese audit in 2018 is gebleken dat de Europese Commissie moeite had met deze werkwijze, vooral gezien de omvang van de wijzigingen. Om problemen te voorkomen, is met Rijk, provincie en collectieven besloten de huidige contracten te vervangen. Formeel lopen deze nieuwe contracten ook weer voor 6 jaar, maar ook deze zullen onder het nieuwe Europese landbouwbeleid van 2023 vallen.


Onze Ambassadeurs