Marineschip Zr.Ms. De Ruyter terug uit Golf-regio

Geschreven door Redactie

Na zo’n 5 maanden van huis te zijn geweest, kan de bemanning van Zr.Ms. De Ruyter komende zondag haar thuisfront weer in de armen sluiten. Het marineschip keert terug in de thuishaven van Den Helder na het afronden de missie Agenor in de Golf-regio. Bij terugkomst ontvangt de bemanning de Herinneringsmedaille Internationale Missies uit handen van de Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer.

Het luchtverdedigings- en commandofregat van de Koninklijke Marine vertrok eind januari uit Den Helder met als belangrijkste opdracht om de maritieme veiligheidssituatie in de Golf-regio in kaart te brengen en zo bij te dragen aan een vrije doorvaart. Vorig jaar vonden in de regio nog ernstige incidenten plaats. Daarbij raakten 6 olietankers zwaar beschadigd en werden er 2 vastgehouden. Ook Nederland heeft een groot economisch belang bij een vrije doorgang van scheepvaart in de regio. Een groot deel van de wereldwijde olievoorraad wordt door deze regio over zee vervoerd.

Tijdens de missie controleerden Zr.Ms. De Ruyter en haar NH90-boordhelikopter van het Defensie Helikopter Commando de naleving van het zeerecht en bouwden ze een beeld op van de omgeving. Het marineschip kwam geregeld in contact met de kustwachten en marines van Oman en Iran. Dit contact verliep professioneel en zonder incidenten.

Iets meer dan een maand na vertrek van De Ruyter, brak de coronacrisis in alle hevigheid uit. De bemanning van het schip bleef daardoor voor de rest van de missie geïsoleerd aan boord, om besmetting te voorkomen. Dit betekende dat er geen personeelswisselingen konden plaatsvinden en de bemanning tijdens havenbezoeken niet van boord mocht. Er zijn geen besmettingen aan boord geconstateerd.
Onze Ambassadeurs