Ecologisch bermbeheer – een nieuw maaibeleid in Huizen

Geschreven door Redactie

De gemeente vindt het belangrijk om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Dit doen ze op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het versterken van de kwaliteit van natuurgebieden. Maar ook door de bermen op een goede manier te beheren dragen we hieraan bij. 

Het netwerk aan bermen ligt als een ‘spinnenweb’ door onze gemeente heen. Daardoor worden ook natuurgebieden aan elkaar verbonden. Als de bermen gevarieerd zijn, dus met verschillende grassen, bloemen en planten, werkt dat nog beter. De gemeente gaat op een andere manier maaien om de biodiversiteit te vergroten. Op sommige plekken zullen ze struiken vervangen voor andere, meer waardevolle soorten. Kaphout laten we waar mogelijk in de berm liggen. Dat zorgt weer voor een extra leefgebied voor, onder andere, insecten. Het is ook een fijne plek voor egels om te schuilen. 

Renovatie/herstel 

Een aantal gazons/bermen in de gemeente Huizen is onlangs aangepast. Deze worden ingezaaid met gras of kruiden, afhankelijk van de locatie en welke plantensoort daar het beste groeit. Waar de gemeente het gras inzaait zal het even duren voordat er een strak gazon wordt gevormd. Eerst zal er een kruidenlaag ontstaan, die later door het maaien zal verdwijnen. Dat kan er misschien wat rommelig uitzien in het begin, maar is erg goed voor de biodiversiteit. 

Nieuw maaibeleid 

Tot afgelopen jaar werden de bermen vaak gemaaid. Al tientallen jaren worden onze bermen op een snelle en veilige manier gemaaid, met steeds grotere maaiers. Vaak worden de bermen geklepeld. Dat betekent dat de planten worden stukgeslagen. De resten blijven dan liggen. Omdat de bodem daardoor rijker wordt aan voedsel, gaan soorten als riet of brandnetel overheersen. Er is dan veel minder variatie in planten: de biodiversiteit neemt af. Daardoor verdwijnen ook veel van de insecten, zoogdieren en vogels uit onze bermen. 

Om de biodiversiteit te vergroten, kijken de gemeente heel kritisch naar waar ze op een andere manier kunnen maaien. Ze zullen het klepelen van bermen zoveel mogelijk beperken. Alleen daar waar het niet anders kan, blijven we dat doen. 

Toekomst 

In de toekomst worden de bermen minder vaak gemaaid. Op sommige locaties zijn nu twee maairondes, rond mei en september. Op veel plekken zal de maaironde in mei (deels) vervallen. Dat zorgt ervoor dat planten meer kunnen uitgroeien. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de verkeersveiligheid. De eerste meters vanaf de weg worden intensiever gemaaid. Ook bij kruisingen houden de gemeente het groen kort. Verder mogen de planten en grassen uitgroeien. Zo kunnen planten zich goed ontwikkelen en uitzaaien, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Gazons die intensief worden belopen zullen vaker gemaaid blijven worden. 

Waar mogelijk maaien we op een van de volgende manieren: 

Sinusmaaien: het groen wordt in twee fasen gemaaid. We maaien eerst een slingerend maaipad van ongeveer twee meter breed in een soort lus. Het maaisel voeren we zoveel mogelijk af. Dit maakt de bermen interessant voor vlinders, die daar hun eitjes afzetten. 

Gefaseerd maaien: ongeveer 20 tot 30 procent van de begroeiing blijft staan. Iedere keer maaien we dan weer op een andere plek in de berm. Zo vergroten we het leefgebied van insecten, zoogdieren en vogels die dekking en voedsel zoeken in de hoge bermen. 

Berenklauw en Japanse Duizendknoop 

Plekken waar invasieve exoten als de Berenklauw en de Japanse Duizendknoop groeit worden op een andere manier behandeld, omdat de gemeente deze soorten juist willen bestrijden. 

Wat merkt u van het nieuwe maaibeleid? 

De bermen komen er anders uit te zien door het nieuwe bermbeheer. Geen strak gemaaide berm meer, maar een met een natuurlijker karakter. 

Omdat de gemeente meer maaisel afvoert, zijn er meer werkzaamheden per maaironde voor onze aannemers. Er zullen vanaf september daarom iets vaker verkeersafzettingen zijn om onze maaiers hun werk te kunnen laten doen. Daar staat tegenover dat er minder maairondes zullen zijn.

Onze Ambassadeurs