Scholen en gemeente gezamenlijk aan de slag voor een leefbare buurt

Geschreven door Redactie

Politie, schooldirecteuren, schoolbesturen van de Goudenregenboogschool en de Augustinusschool Kerkelanden, wethouder Wolthers en burgemeester Broertjes hebben gisteren overlegd over de veiligheid in de wijk en rondom de twee scholen.  

Gezamenlijk zijn zij aan de slag met buurtbewoners, kinderen van de school en de jongeren uit de buurt. “Het moet veiliger worden in de buurt. Dat kunnen de gemeente en politie niet alleen, dat moeten we samen doen. Van jong tot oud, van schoolbestuur tot wethouder, gaan wij aan de slag. Wij roepen buurtbewoners op om zich hierbij aan te sluiten op weg naar een leefbare en veiligere buurt”, aldus burgemeester Pieter Broertjes. 

“In een heel open en prettige sfeer is er gesproken over de huidige situatie rondom de scholen, maar ook in de buurt. De huidige situatie is zeer onwenselijk. Er is besproken wat de huidige aanpak inhoudt, maar ook wat de scholen zelf nu al doen en wat eventueel beter kan in samenhang met andere partners in de buurt”, aldus onderwijswethouder Wolthers. 

Het alleen oplossen lukt niet, het gezamenlijk beter maken wel! 

Het is zaak dat alle partijen op elkaar afgestemde maatregelen nemen. In samenhang kun je een groter gebied verbeteren. Onder dat mom is een plan gemaakt, waarbij zoveel mogelijk partners, zoals Versa Welzijn, bewoners, kinderen en jongeren uit de buurt worden betrokken. 

Eind mei moet er een plan van aanpak voor maatregelen voor inrichting van de fysieke ruimte liggen. Er ligt al een integraal plan van aanpak voor de groepsaanpak. Er is benadrukt dat het een aanpak van lange adem is en dat incidenten kunnen blijven voorkomen. De gemeente gaat samen met alle betrokken partijen net zo lang door totdat een acceptabele situatie is ontstaan voor alle betrokken partners, voor de buurtbewoners en de kinderen die in Kerkelanden wonen en spelen. Daarbij is er ook extra inzet van boa’s en politie die ook ’s avonds en ’s nachts meer aanwezig zijn en worden ouders aangesproken op het gedrag van hun kinderen. 

Wat kunnen bewoners nu al doen? 

Bewoners kunnen aan de politie doorgeven wanneer zij ongewenst gedrag zien. Dit kan via: 0900-8844. Beschrijf het tijdstip, de plaats van het incident, de overlastgevers die u ziet en hun vervoersmiddel(en). U kunt ook anoniem een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem. Spreek gemeentelijke boa’s, jeugdboa’s en de politie aan op straat, in uw buurt. U kunt ook terecht bij de buurtcoördinator van Zuidwest of de opbouwwerker van Versa.

Onze Ambassadeurs