Maasvlaktecentrale in Waterloopbos na restauratie weer geopend

Geschreven door Redactie

Na ruim een half jaar in de steigers te hebben gestaan, is op vrijdag 10 juni 2022 modelplaats Maasvlaktecentrale in het Waterloopbos feestelijk geopend.

Met het weghalen van een schot uit de waterinlaat door gedeputeerde Rijsberman stroomt het water weer vrij de koelwatervijver in, net zoals 50 jaar geleden tijdens de onderzoeken van het Waterloopkundig Laboratorium. De andere vier waterinlaten werden open gezet door Marjolein Verschuur van de RCE, Sijmen Prins van aannemer Prins Bouw, oud-medewerker van het Waterloopkundig Laboratorium Abe Hoekstra en vrijwilliger Peter Katsman.

Modelplaats

De Maasvlaktecentrale is één van de vele modelplaatsen van het voormalig Waterloopkundig Laboratorium De Voorst en vertelt een deel van de unieke geschiedenis van het bos. Het schaalmodel deed dienst voor onderzoek naar de koelwatervijver van de destijds nog aan te leggen elektriciteitscentrales op de Maasvlaktecentrale. Natuurmonumenten heeft dit model gerestaureerd om het te behouden voor de toekomst.

Blij met de restauratie

Gebiedsmanager Philip Makkink: “We zijn heel blij dat we deze modelplaats hebben gerestaureerd. Onze wereldwijde bekendheid als waterbouwland danken wij mede aan al het onderzoek dat in het Waterloopbos heeft plaats gevonden. Dat we nu deze modelplaats hebben teruggebracht in oude staat en daarmee een stukje van de bijzondere geschiedenis weer zichtbaar hebben gemaakt, is geweldig. We mogen trots zijn op deze unieke plek in de Noordoostpolder.”

Trots

Gedeputeerde Michiel Rijsberman “Het Waterloopbos is één van de iconen van vernieuwing en experimenten die wij hebben in Flevoland. Het is een stuk geschiedenis van de waterbouwkundige techniek waarmee Nederland groot is geworden in de wereld. Daar zijn we trots op en dat willen we koesteren en zichtbaar maken. Daarom vindt de provincie het belangrijk om bij te dragen door middel van de restauratie van deze modelplaats, de Maasvlaktecentrale, en aan de uitvoering van de Ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos.”

Koelwatervijver Maasvlaktecentrale

Begin jaren 70 van de vorige eeuw is op de modelplaats Maasvlaktecentrale door de ingenieurs van het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek gedaan naar de koelwatervijver van de nog te bouwen energiecentrales. Het onderzoek richtte zich vooral op de stroomsnelheden van het koelwater en op de stabiliteit van de bodembekleding van de koelwatervijver. De situatie in Rotterdam werd in het Waterloopbos op schaal nagebouwd en de beoogde stortstenen bodembekleding van de koelwatervijver werd op stabiliteit onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat er in de vijver aanzienlijke wervelingen ontstonden. Daarom werd besloten de bekleding van de koelwatervijver veel zwaarder uit te voeren dan vooraf gedacht.

Historie behouden

De restauratie is mogelijk door Regeling Restauratie Rijksmonumenten van de provincie Flevoland en de Subsidieregeling Iconische Rijksmonumenten. Om het verhaal van het Waterloopbos ook in de toekomst te kunnen vertellen, vindt Natuurmonumenten het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in toegankelijkheid, duurzaamheid en het zo goed mogelijk beleefbaar maken van het bos. In totaal worden tien waterloopkundige modellen gerestaureerd. In 2018 is de Deltagoot al omgevormd tot het kunstwerk Deltawerk// en in 2019 is de Golfbak gerestaureerd. Al deze stappen zijn onderdeel van de uitvoering van de ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos 2016-2026. De ontwikkelagenda is een plan voor het behoud en de ontwikkeling van Rijksmonument Waterloopbos.

Onze Ambassadeurs

Ons Gooienaars bekeken ook: