Inge Grimm nieuwe voorzitter College van Bestuur Windesheim

Geschreven door Redactie

Met ingang van 15 april is Inge Grimm de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van hogeschool Windesheim.

Zij volgt Henk Hagoort op die per 1 februari de overstap naar de VO-raad maakte. “Met Inge Grimm krijgt Windesheim een bestuursvoorzitter die zeer gemotiveerd is om vanuit haar nieuwe rol de ingezette strategische koers voort te zetten en de sterke regionale positie van Windesheim in onderwijs en onderzoek zowel in Almere als Zwolle verder uit te bouwen. Wij zijn zeer verheugd om haar benoeming te kunnen aankondigen en stellen nu snel de vacature voor het tweede collegelid open”, aldus Anne Flierman, voorzitter van de Raad van Toezicht van Windesheim.
 
De afgelopen 4,5 jaar heeft drs. Inge Grimm MBA als CvB-lid van Windesheim de domeinen Business, Media en Recht (BMR) en Techniek in portefeuille gehad, evenals de thema’s Onderzoek, Financiën, Huisvesting, Studentenzaken, ICT en HR. Naast haar bijdrage aan de uitwerking van de strategische koers, bouwde zij in de regio Zwolle de afgelopen jaren een groot netwerk op en zette - naast het onderwijs - het onderzoek van Windesheim nog meer op de kaart. Anne Flierman: “Wij zijn er van overtuigd dat Inge met haar ervaring, daadkracht, grote betrokkenheid én realiteitszin de juiste persoon is om vanuit de voorzittersrol verder te werken aan alle uitdagingen en opgaven van de hogeschool in Almere en Zwolle.”
 
Inge Grimm: “Windesheim is een prachtige hogeschool met enorm betrokken medewerkers. We staan voor top- onderwijs en onderzoek voor onze studenten en voor de bedrijven waarmee we in onze regio’s volop samenwerken. Ik kijk er erg naar uit om de komende jaren dit samen verder uit te bouwen!”


Nieuwe vacature

Er is nu een vacature ontstaan voor een lid College van Bestuur. Deze vacature wordt op zeer korte termijn zowel intern als extern opengesteld.

Over Windesheim

Bij Windesheim in Almere en Zwolle studeren ruim 27.500 studenten, 1.650 cursisten en werken ruim 2.750 medewerkers. Wij willen actief bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doen wij door het opleiden van waardevolle professionals en door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Ze zien het als een maatschappelijk opdracht om iedereen die daarvoor het talent heeft, de mogelijkheid te bieden op de hogeschool hoger onderwijs te volgen.

Onze Ambassadeurs