Benoeming burgemeester Hilversum

Geschreven door Redactie

De heer dr. ir. G.M. (Gerhard) van den Top wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Hilversum.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming.

De benoeming gaat in op 16 februari 2022. De heer Van den Top (60 jaar) is geen lid van een politieke partij. Hij is momenteel dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Onze Ambassadeurs