Aankomend weekend tuinvogeltelling

Geschreven door Redactie

De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

De editie van dit jaar is op 28, 29 en 30 januari.

Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen.

Hoe werkt het?

1. Tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 één keer een half uur de vogels in jouw tuin of op jouw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over jouw tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op een moment dat hun schikt.

2. Noteer alle waarnemingen van een soort in jouw tuin of op jouw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in jouw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je door: 5 koolmezen.

3. Jouw telling geef je op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 gemakkelijk door via de web-app mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor je klaar. Vul jouw telling uiterlijk maandagochtend 31 januari in voor 12 uur.


Onze Ambassadeurs