Werkzaamheden pilots in Kievitsbuurten zijn gestart

Geschreven door Redactie

Binnen het project ‘Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap in de Kievitsbuurten’ voert gemeente Stichtse Vecht 6 pilots uit om te onderzoeken welke type natuurvriendelijke beschoeiing het beste werkt om legakkers te beschermen.

De werkzaamheden voor deze pilots zijn gestart. Donderdag 9 december is het bouwbord onthuld door Maarten van Dijk, wethouder natuur en landschap in Stichtse Vecht, en door Jan-Jaap de Kloet, adviseur gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen bij het Plassenschap Loosdrecht e.o. en verantwoordelijk wethouder in Wijdemeren.

Wethouder Maarten van Dijk: “Als gemeente willen we graag dat het unieke legakkerlandschap in de Kievitsbuurten behouden blijft. Het is een icoon van onze cultuurhistorie, de natuur is er heel bijzonder en het is een fantastische plek om te recreëren.” Jan-Jaap de Kloet vult aan: “Met dit project stimuleert de gemeente de aanleg van natuurvriendelijke beschoeiingen. Dat is goed voor de natuur en voor de waterkwaliteit. Als Plassenschap stellen we dan ook graag legakkers ter beschikking om te experimenteren met verschillende typen beschoeiing, zodat ze straks particuliere legakkereigenaren een stimuleringsregeling kunnen bieden voor iets dat echt werkt.”

Planning

Volgens planning zijn de uitvoerende werkzaamheden in de Kievitsbuurten uiterlijk rond 15 maart 2022 afgerond. Dat is mede afhankelijk van het weer. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, starten de 6 pilots

Pilots

De locaties van de legakkers zijn strategisch gekozen om verschillende omstandigheden te testen. Ook is gekeken naar de beschermende werking voor de achterliggende legakkers. De pilots worden minimaal 2 groeiseizoenen gemonitord. Na afloop van de pilots, in het najaar van 2023, komt er een subsidieregeling voor de 2 meest succesvolle technieken. Particulieren kunnen zo voordelig hun beschoeiing vervangen en tegelijk de natuur en de waterkwaliteit vooruit helpen.

Ontstaan van het legakkerlandschap

In het Loosdrechts Plassengebied liggen bij de Scheendijk twee gebieden met legakkers: de noordelijke en de zuidelijke Kievitsbuurt. Dit zijn restanten uit de tijd dat in het gebied nog op grote schaal veen werd gewonnen. Op de legakkers werd het opgebaggerde veen uitgespreid zodat het kon indrogen tot turf. Door wind en golfslag zijn veel legakkers verdwenen en ontstonden uiteindelijk grote open plassen. De nog resterende legakkers zijn van cultuurhistorische waarde. Helaas is de oeverbescherming van veel legakkers zwak. Door wind en golven kalven de oevers van de legakkers steeds verder af. Het waardevolle cultuurlandschap dreigt zo verloren te gaan.Onze Ambassadeurs