Subsidie noodsteun culturele instellingen Weesp

Geschreven door Redactie

Culturele instellingen van Weesp kunnen eenmalige subsidie aanvragen voor noodsteun.


De subsidie is ter gedeeltelijke compensatie van de verliezen die zijn geleden in 2021 als gevolg van de coronacrisis.

Vanwege het belang van het cultuuraanbod voor de leefbaarheid in de gemeente Weesp en voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen, kunnen de culturele instellingen in Weesp ondersteuning aanvragen bij de gemeente.

Sector in de problemen

Hoewel de economie in het algemeen zich weer snel herstelt, bevindt de cultuursector zich nog steeds in een crisissituatie. De cultuursector is nog steeds niet volledig open, de aantallen bezoekers blijven sterk achter, het coronatoegangsbewijs heeft negatieve effecten en reserves zijn verdampt. Een deel van de culturele instellingen in Weesp heeft te kampen met verliezen die in 2021 niet of onvoldoende opgevangen kunnen worden door bijdragen van het Rijk.

Noodsteun

Voor deze tweede ronde van noodsteun (de eerste betrof 2020) is gekozen voor een eenvoudige subsidieregeling. Door middel van het verstrekken van een eenmalige subsidie voor culturele instellingen, die als gevolg van de coronamaatregelen in 2021 geconfronteerd worden met tekorten in hun exploitatie, te ondersteunen. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het verlies dat een instelling lijdt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022.

Dekking

De dekking komt uit de extra middelen die de gemeente Weesp heeft ontvangen van het Rijk. Met deze extra middelen worden gemeenten onder meer in staat gesteld om culturele instellingen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Voor de noodsteunregeling 2021 is maximaal €100.000,- beschikbaar. De deadline voor de indiening van de aanvraag voor een subsidie is 15 december 2021.

Al eerder steun

Begin juli 2021 heeft de gemeente 5 culturele instellingen kunnen helpen door de verliezen die zij in 2020 hadden geleden als gevolg van de coronamaatregelen. De instellingen werden gecompenseerd via een eenmalige subsidie. In totaal is een bedrag van € 35.974 uitgekeerd.

Onze Ambassadeurs