Geen heimelijke bezoeken aan moskeeën

Geschreven door Redactie

Op 15 oktober 2021 is in NRC een artikel verschenen met de titel 'Undercover naar de moskee: geheim onderzoek naar islamitische organisaties’.

In dit artikel wordt gesuggereerd dat verschillende gemeenten in afstemming met de NCTV opdracht zouden hebben gegeven om undercover onderzoek te doen in moskeeën.

In onze gemeenten is geen werkwijze toegepast zoals omschreven in het artikel en wij nemen dan ook afstand van de manier waarop de gang van zaken in het artikel wordt neergezet.

Onderzoeksbureau NTA heeft in opdracht van de gemeenten Huizen, Hilversum en Gooise Meren op een verantwoorde manier de netwerken binnen de islamitische gemeenschap in kaart gebracht. Hier was aanleiding voor. Het onderzoek werd verricht in een periode waarin er veel aandacht was voor terrorisme en radicalisering. Polarisering en radicalisering waren thema’s die niet alleen landelijke, maar ook lokale aandacht behoefden. Dit werd door de Rijksoverheid bepleit.

Gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van al hun inwoners. Aangezien we ook in onze regio te maken hadden met uitreizigers naar strijdgebieden, was er aanleiding om zicht te willen krijgen op het lokale speelveld.

Een dergelijk onderzoek vereist specifieke expertise en diende een onafhankelijk, betrouwbaar en objectief beeld te geven. NTA heeft deze expertise in huis en is daarom gevraagd deze opdracht uit te voeren. Dit op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de onderzoeksmethoden voldoen aan de geldende privacywetgeving en juridische kaders. NTA heeft ons verzekerd géén heimelijke bezoeken gebracht te hebben aan de moskeeën en dat de personen die geïnterviewd zijn, wisten dat zij meewerkten aan een onderzoek voor de gemeente. Van infiltratie, zoals door NRC gesuggereerd wordt, is geen sprake.

Wij hebben de afgelopen jaren in positieve zin geïnvesteerd in onze relatie met de moskeebesturen. Dit zullen wij ook blijven doen. De afgelopen dagen is er intensief contact geweest over de negatieve beeldvorming die door het artikel is ontstaan. Burgemeester Niek Meijer (Huizen) namens de drie gemeenten: “Ik betreur het beeld dat is ontstaan. Wat mij betreft laten we de feiten spreken. We gaan daarover graag het gesprek aan met de betrokkenen.”


Onze Ambassadeurs