Onkruidbeheersing door middel van heet water

Geschreven door Redactie

Maandag 12 juli startte de pilot van SIGHT Landscaping om onkruid te beheersen met heet water.

In de afgelopen jaren zijn verschillende bestrijdingsmethoden toegepast, zoals branden en borstelen. Naast deze methoden is gestart met een nieuwe wijze van bestrijden door middel van heet water. Het hete water verhit de celstructuur van de planten, zodat deze uiteindelijk kapot gaan.

Er wordt restwarmte ingezet van onder andere biomassacentrales om het water aan de kook te brengen. Dit wordt dan opgeslagen in grote tanks en in geïsoleerde tankwagens naar de werkgebieden gebracht.. Het aan de kook brengen van grote hoeveelheden water gebeurt Co2 neutraal, in plaats van het water af te koelen en terug te storten, wordt het nu gebruikt als warmtebron.

Het uitrijden van het water gebeurt vanuit de tank met geïsoleerde slangen die op de tank zijn aangesloten. Medewerkers monitoren waar het water terecht komt en waar het juist niet terecht moet komen. Op deze manier zorgen we ervoor  dat er alleen ongewenste kruiden gekookt worden. De wortels van bomen, hagen en beplanting wortelen zo diep dat ze hier geen hinder van ondervinden.

Het voordeel van het werken op deze manier is dat je heel veel heet water beschikbaar hebt, wat nodig is om door te dringen tot het wortelgestel waardoor de plant afsterft.


Onze Ambassadeurs