Steunmaatregel TONK verruimd en nu voor meer Hilversummers beschikbaar

Geschreven door Redactie

De steunmaatregel TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is in Hilversum verruimd van 200 naar maximaal 400 euro per maand. De TONK is bedoeld voor huishoudens die voorheen een prima salaris hadden, maar door de coronacrisis minder of helemaal geen inkomsten meer hebben.

Het kan gaan om ondernemers, ZZP-ers, werknemers en werkzoekenden met financiële problemen door de coronamaatregelen. Maar ook om mensen met een flexcontract die minder of helemaal niet meer worden opgeroepen om te werken, of om mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Deze regeling is bedoeld om de vaste lasten te kunnen blijven betalen en te voorkomen dat gezinnen, alleenstaanden en ondernemers onnodig in de schulden komen.

Verruiming voorwaarden

De TONK is een landelijke regeling, maar de regels worden door alle gemeenten zelf bepaald. Het college heeft vandaag voor de gemeente Hilversum deze regels verruimd, zodat meer Hilversummers gebruik kunnen maken van deze regeling. Inwoners die er in inkomen op achteruit zijn gegaan, kunnen een tegemoetkoming ontvangen van maximaal 400 euro per maand. Dit was 200 euro per maand. Daarnaast is de vereiste minimale inkomensdaling versoepeld. Was dit eerst 35% aan inkomstenterugval, nu is dat gesteld op 15%.

Tot nu toe hebben weinig mensen gebruik gemaakt van de regeling. Deels omdat de aanvragers niet aan de voorwaarden konden voorzien, deels omdat de vereiste inkomensterugval te hoog was. Met de versoepeling van de regeling wil de gemeente Hilversum huishoudens helpen die zijn geraakt door de coronacrisis. Alle aanvragen die al zijn ingediend worden opnieuw beoordeeld aan de hand van de soepelere regels. Als een Hilversummer al een aanvraag heeft gedaan, hoeft die niets te doen. Diegenen ontvangen vanzelf een brief met de nieuwe beoordeling.

De regeling is aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Hilversummers kunnen dus voor maximaal negen maanden een tegemoetkoming krijgen. Dit komt neer op een bedrag van maximaal 3600 euro, dat in één keer wordt uitgekeerd. De laatste informatie over de regeling staat op www.hilversum.nl/TONK.

Meer informatie

Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 - 34 34 20 75

    


Onze Ambassadeurs