CoronaCrisis Herstelplatform Blaricum: samen verder na de crisis

Geschreven door Redactie

De gemeenteraad van Blaricum heeft een Coronacrisis Herstelplatform in het leven geroepen. Het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om samen met de lokale gemeenschap vooruit te kijken naar, en voorbereidingen te treffen op, de periode ná de coronacrisis, de zogenaamde herstelfase.

De gemeenteraad hecht veel waarde aan participatie door inwoners, ondernemers, sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen en verenigingen die de gevolgen hebben ondervonden, en nog steeds ondervinden, van de coronacrisis. Het Herstelplatform bestaat dan ook uit een brede groep van vertegenwoordigers uit alle geledingen van de samenleving.

Het gemeentebestuur voert op verzoek van de gemeenteraad regie over het proces dat loopt tussen eind juni en november en wordt vertegenwoordigd door de burgemeester en de portefeuillehouders economische zaken en sociaal domein.
De door de gemeenteraad ingestelde klankbordgroep en de burgemeester onderhouden contact over de voortgang.

Het doel van het Herstelplatform is drieledig:
- Eerst inventariseren wat er leeft onder inwoners, organisaties en instellingen.
De inventarisatie vindt in de zomer plaats. Inwoners worden opgeroepen actief hun input te leveren.
Het Herstelplatform komt de eerste keer bij elkaar in een online bijeenkomst op donderdagavond 24 juni 2021. De tweede bijeenkomst vindt plaats in september.
- Daarna beoordelen wat er concreet nodig is om samen of individueel verder te kunnen na de coronacrisis.
- Uiteindelijk besluiten waar de gemeente eventueel hulp en ondersteuning moet of kan verlenen.
Bestuurlijke besluitvorming is afhankelijk van de input die vanuit het Herstelplatform en de inwoners wordt aangeleverd.

Inwoners kunnen per mail via verdernacorona@blaricum.nl ervaringen, wensen en behoeften aan de gemeente kenbaar maken over de gevolgen van de coronacrisis.


Onze Ambassadeurs