Hilversum komt haar sportverenigingen nogmaals tegemoet

Geschreven door Redactie

Sportverenigingen die hun sportaccommodatie huren van de gemeente Hilversum hoeven de huur over de maanden oktober, november en december 2020 niet te betalen.  Vanwege de coronamaatregelen hebben veel amateursportclubs geen optimaal gebruik kunnen en mogen maken van hun sportaccommodaties.

Wethouder Floris Voorink (Sport): “Wij verhuren sportaccommodaties aan verschillende sportverenigingen. De meeste activiteiten liggen al langere tijd stil door corona. Er zijn geen barinkomsten en evenementen gaan niet door. Maar de vaste lasten, waaronder de huur van de accommodatie, lopen wel gewoon door. Veel sportverenigingen hebben financiële uitdagingen om hun hoofd boven water te houden. Al eerder werd hierom de huur kwijtgescholden van de maanden maart, april en mei in 2020. Dat doen we nu weer voor het laatste kwartaal van 2020.”
 
Net als begin 2020 heeft het Rijk wederom de regeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19) beschikbaar gesteld om zo verhuurders van sportaccommodaties en daarmee de amateursportverenigingen tegemoet te kunnen komen. De gemeente, uitvoeringsorganisaties als Optisport en particuliere vastgoedeigenaren komen hiervoor in aanmerking. De gemeente Hilversum gaat hier wederom een aanvraag voor indienen. Het Rijk heeft hiervoor 30 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 
Om in aanmerking te komen voor deze compensatie en om een aanvraag bij het Rijk te mogen doen, moet je als verhuurder de huur volledig kwijtschelden voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 aan de sportclubs. Indien de totaal aanvraag hoger is dan wordt de 30 miljoen euro naar rato uitgekeerd onder de goedgekeurde aanvragen. Het college kiest er weer bewust voor om dit risico te nemen. Het is belangrijk om de sportclubs in deze lastige tijd te ondersteunen. Mocht de TVS-regeling niet alle inkomsten kunnen dekken, dan wordt er een beroep gedaan op de Covid-19 reserve om dit verschil te kunnen betalen.
 
Ondanks deze steun hebben veel Hilversumse verenigingen het moeilijk. Voorink: "Ik roep iedereen op om zijn of haar club vooral te blijven steunen. Blijf lid, help als vrijwilliger en blijf, als het even kan, als sponsor de club steunen. De verenigingen zijn ongelofelijk belangrijk voor Hilversum. Laten we er samen voor zorgen dat we hier sportief en gezond doorheen komen." Sportverenigingen die in aanmerking komen, ontvangen een schriftelijke bevestiging van het kwijtschelden van de huur.


Onze Ambassadeurs