753.000 euro voor organisaties en ondernemers uit Coronafonds Laren

Geschreven door Redactie

Gemeente Laren heeft aan tien organisaties en negen ondernemers in het dorp die getroffen zijn door de coronacrisis in totaal voor 753.000 euro aan coronasteun toegekend.

De gemeenteraad heeft een Coronafonds ingesteld van maximaal 1 miljoen euro. Met bijdragen uit het fonds worden organisaties en ondernemers geholpen om overeind te blijven, zodat zij na de crisis weer zo veel mogelijk van betekenis kunnen zijn.

De ondersteuning kent twee overwegingen. Maatschappelijke organisaties hebben aanvragen gedaan voor exploitatietekorten die voor ernstige problemen in de continuïteit kunnen zorgen. Ondernemers die de gemeente huur, pacht of precario betalen hebben tot maximaal de helft van het bedrag tegemoetkoming gekregen, met een plafond van € 5.000.
Aan acht organisaties is circa 105.000 euro aan subsidies toegekend.

Het gaat om: Gooise Academie voor Beeldende Kunsten, Stichting Papagenohuis Laren, Speeltuinvereniging Ons Genoegen, Sportvereniging Laren ’99, Stichting Bibliotheek Huizen Laren Blaricum, Drum- & Showband MCC, Scouting Raboes en Muziekvereniging St. Jan.

Het grootste bedrag van 620.160 euro is al eerder toegekend aan Singer en Stichting Hart van Laren. Deze gemeentelijke bijdrage is een voorwaarde voor het verkrijgen van steun door andere partijen zoals de Provincie Noord-Holland. Opgeteld is aan tien organisaties voor een bedrag van circa 725.000 euro toegekend.

Negen ondernemers ontvangen een bedrag van gemiddeld iets boven de 3.000 euro als korting op hun verplichtingen aan de gemeente. In totaal is circa 28.000 euro aan korting toegekend. Daarmee komt het eindtotaal van uitkeringen uit het fonds op 753.000 euro.
De aanvraag van zwembad De Biezem wordt later nader ingevuld, wanneer het tekort over 2020 bekend is en het effect van de aangekondigde mogelijke Rijkssteun voor zwembaden duidelijk is. Er is nog een kleine 250.000 euro beschikbaar in het fonds.

Wethouder Peter Calis: “Het is mooi dat wij onze - voor de gemeenschap zo belangrijke - organisaties en ondernemers kunnen ondersteunen in deze moeilijke coronatijd. De gemeente financiert het noodfonds uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige burgemeesterswoning. We zijn blij met de steun vanuit het Rijk voor alle ondernemers, en zouden graag nog veel meer doen, maar nu kunnen we direct extra steun geven waar het op dit moment binnen ons dorp het hardst nodig is.”

Pauline Gmelig Meyling, directeur Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum: “We zijn vorig jaar veertien weken dicht geweest, heel jammer in ons honderdjarig jubileumjaar. We hebben daardoor allerlei inkomsten gemist: winkelopbrengst, ‘te laat geld’, kaartverkoop. Activiteiten die we met onze partners organiseren, zoals lezingen en workshops, konden niet doorgaan. Tegelijkertijd moesten we extra kosten maken voor hygiënemaatregelen. Onze bezorgservice voor kwetsbare ouderen hebben we samen met Versa wel altijd kunnen doen. We staan nu te trappelen om weer open te gaan, de steun in de rug vanuit de gemeente maakt het mogelijk om een vliegende start te maken.”

Gerard Heerschop, penningmeester van Drum- & Showband MCC: “Door corona liggen onze repetities en optredens nu al een jaar stil. Musiceren is helaas niet mogelijk. De inkomsten van de optredens gebruiken wij normaliter voor het betalen van onze vaste lasten, zoals huur, instructeurs en aanschaf van instrumenten en uniformen. We zijn heel blij met de steun van de gemeente. Het helpt ons door deze moeilijke coronatijd heen, zodat we onze rol voor de Larense gemeenschap en binnen de Larense cultuur kunnen blijven spelen!”


Onze Ambassadeurs