Nieuwe wet helpt bedrijven die failliet dreigen te gaan

Geschreven door Redactie

Dreigt jouw bedrijf failliet te gaan? Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuwe wet, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Door deze wet is het mogelijk om afspraken te maken met een deel van jouw schuldeisers. Eerder moesten alle schuldeisers akkoord gaan met een schuldenregeling, maar dit hoeft nu niet meer.

Laat de afspraken die je met de schuldeisers heeft gemaakt goedkeuren door de rechter (homologatie). Op de site van de Kamer van Koophandel vind je uitgebreide informatie over de wet, een filmpje en een stappenplan.

Meer informatie over de WHOA.Onze Ambassadeurs