Scholenproject Leve Laren

Geschreven door Redactie

In mei 2020 stond het Festival ‘Leve Laren’ gepland. Een dag vol culturele festiviteiten.

Een initiatief van wethouder Karin van Hunnik, maar vanwege de covid-19 restricties kon dit helaas niet doorgaan.

Ondanks de beperkingen kunnen bepaalde onderdelen nu toch plaats vinden en dat zijn de plaatsing en de onthulling van het kunstwerk ‘Laren van weleer’ eind oktober en de scholenprojecten met als afsluiting een expositie in het Brinkhuis. De werkgroep ‘Leve Laren’ bestaat uit: Wim van der Zwaan, Hans van Deuren, Janine Boot, Mariëlle Bax, Monique Kropman en Hans van Goozen. Daarnaast heeft de wethouder Karin van Hunnik samen met de werkgroep Leve Laren naar aanleiding van dit evenement de scholen benaderd en gevraagd of zij willen deelnemen aan het ‘scholenproject Leve Laren’.  


Hans van Deuren en Janine Boot namen het voortouw bij het scholenproject en hebben een aantal bekende kunstenaars uit Laren benaderd en hen gevraagd gastlessen te geven op de 5 basisscholen van Laren en de ISK (internationale schakelklas) van scholengemeenschap De Brink. Uitgangspunt was het kunstwerk ‘Laren van weleer’ met daarin de diverse culturele waarden van Laren verbeeld. Elke gastkunstenaar heeft vanuit zijn/haar eigen discipline in de afgelopen weken via enkele gastlessen de kinderen op de scholen iets willen meegeven. Zij hebben het creatieve brein aangesproken om met de aangeboden informatie en materiaal een gezamenlijk kunstwerk af te leveren wat uiteindelijk gepresenteerd wordt tijdens een unieke expositie in het Brinkhuis.


In de eerste weken heeft Hans van Deuren (Kunstenaar en tevens verantwoordelijke voor het behoud van het kunstwerk) op alle basisscholen in Laren gastlessen gegeven over het kunstwerk. Vertellingen over het boerenleven, de kunst, het plezier en vermaak, de ambachten en schoonheid in natuur van Laren. Vervolgens zijn diverse groepen op de basisscholen aan de slag gegaan:


Bij De Gooische school zijn een aantal kinderen uit groep 7 en 8 met kunstenaar Valentijn Zwanikken in 5 lessen aan de slag gegaan. Enkele min of meer onbruikbare stoelen van de school zelf zijn ontleed en werden getransformeerd tot een carrousel. Valentijn Zwanikken, meubelmaker en kunstenaar, vond het belangrijk dat zij hun blik lieten veranderen door anders te gaan kijken. Dat wat hij in zijn eigen werk ook doet. Hierbij uitgaande van de eigenschappen van het basismateriaal en deze te versterken.


De Larense Montessorischool: heeft een serie foto’s gemaakt waarin de leefomgeving van Laren vergeleken wordt met het leven van kinderen in Bomassa (Congo).

Kunstenaar Mieke Pontier is verbonden met De Basisschool Florencius Laren. Met de leerlingen heeft zij van klei tegeltjes gemaakt, zelfportretjes die vervolgens geglazuurd worden en als decoratie op een nieuw ontworpen en geconstrueerde bank verwerkt worden.

Tijdens de kinderboekenweek, begin oktober, gaan de kinderen van de OBS De Ploeg verder met een druktechniek illustraties maken. Tezamen met de gedichten, die zij gemaakt hebben tijdens de gastlessen van Dichter Gerard Beentjes worden deze door kunstenaar Elize van der Werff gebundeld tot en reuze boek.

Bij Binckhorst St. Jan gaat portretschilder Janine Boot met groep 6 aan de slag om maskers te maken. Hedendaagse Larense portretten in de breedste zin. Het materiaal komt hoofdzakelijk bij de kringloop of van zolder vandaan. Mariëlle Bax zal haar in de groep van 30 kinderen ondersteunen.


Ook de Internationale schakelklas De Brink doet mee. Gastkunstenaars Tim Dekkers en Bettie Bruin gaan met deze uniek samengestelde groep jongeren kleding ontwerpen. Het echtpaar in kledendracht dat als tafereel in het kunstwerk ‘Laren van weleer’ voor komt wordt als uitgangspunt genomen, maar wordt door de kinderen van de ISK in een heel nieuw jasje gestoken.


De kunstwerken die gemaakt zijn op de 6 scholen van Laren zullen gezamenlijk van 29 oktober tot 22 november 2020 te bezichtigen zijn in het Brinkhuis te Laren.


Het scholenproject wordt gesteund door de Lakeland Foundation, waardoor de gastlessen mogelijk gemaakt worden en konden de benodigde materialen aangeschaft worden. Bij een groot deel van de projecten is gebruik gemaakt van recycle materiaal uit Laren. Net zoals het kunstwerk ‘Laren van weleer’ gered is van de sloop en een nieuwe bestemming krijgt. De organisatie dankt de Lakeland Foundation en daarnaast de groep kunstenaars die hun kennis en discipline hebben ingezet om het creatieve brein op gang te zetten en de kinderen er bewust van te maken dat Laren nog steeds een kunstenaarsdorp is!


Foto: Studio Kastermans

Onze Ambassadeurs