Wijdemeren wil blijven ontwikkelen mét behoud van landschap

Geschreven door Redactie

Het ontwerp van de nieuwe omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland is klaar. De voorgestelde nieuwe regels voor landelijk gebied hebben grote invloed op het grondgebied van Wijdemeren. Zo wordt woningbouw nog maar zeer beperkt toegestaan. De gemeente voelt zich klem gezet en pleit daarom bij de provincie voor een heroverweging van deze regels. 

“In onze prachtige gemeente gelden veel verschillende regels om de unieke natuur te beschermen. Ook als gemeente hechten we hier veel waarde aan. Maar we vinden het ook belangrijk dat onze kernen leefbaar en vitaal blijven. Niet alleen natuur, ook wonen, werken en recreëren moeten een plek krijgen,” aldus wethouder De Kloet. Met de aanvullende regels die de provincie nu voorstelt zou alle lintbebouwing van Wijdemeren in de categorie ‘beschermd landschappelijk gebied’ vallen. Aan deze gebieden zijn strengere regels verbonden. “Dit haalt de flexibiliteit uit de mogelijkheden om het gebied te verbeteren en maakt nieuwe ontwikkelingen in de gemeente vrijwel onmogelijk.” 

Lopende projecten 

Ook langlopende projecten, zoals Zuidsingel fase 8 en Groenewoud zouden binnen de nieuwe regelgeving in de problemen komen. Terwijl deze plannen al in een ver stadium zijn. In een reactie aan de provincie geeft de gemeente aan: “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ook deze plannen, die een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kernen, geen doorgang meer kunnen vinden.” 

Gezamenlijke afspraken 

De gemeente verzoekt de provincie dan ook om in de komende periode gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden om de belangen van landschap, wonen, werken en recreëren een plek te geven.


Onze Ambassadeurs