Helaas… Geen Hilversum Denkt op 18 april dit jaar.

Geschreven door Redactie

De 18e editie van het jaarlijkse denksportfestijn “Hilversum Denkt” zou op zaterdag 18 april plaatsvinden. Zoals u misschien weet wordt onder normale omstandigheden in het centrum van Hilversum, midden tussen het winkelende publiek, geschaakt, gedamd en Mahjong en Go gespeeld. Dit gebeurt altijd op een zaterdag in april. 

“Hilversum Denkt” is een initiatief van de gezamenlijke denksport verenigingen van Hilversum en de gemeente. Het doel is de Hilversumse bevolking te betrekken bij de plaatselijke denksportclubs schaken, mahjong, dammen en go.  

Maar dit jaar dus niet. In overleg met de gemeente is besloten het denksport evenement op 18 april niet te laten doorgaan. Dat zou ook niet kunnen, gezien de maatregelen die de overheid heeft genomen om het Corona virus te bestrijden.  

Uitstel of Afstel?  

Over twee maanden overleggen de organisatoren met de gemeente over een mogelijk uitstel tot na de zomer. September is vaak nog een mooie maand waarin nog buiten gespeeld kan worden. Afwachten of het dit jaar nog kan doorgaan dus. En anders… hopen we iedereen in april 2021 in het centrum van Hilversum te treffen om een leuk potje te “denksporten”.  

Online mogelijkheden? 

Ons bereikten ook ideeën om het denksportfestijn dit keer online te organiseren. Dat is natuurlijk een prachtig alternatief met optimale “social distance” omstandigheden. De organisatoren hebben hier over nagedacht maar hebben nog geen praktisch uitvoerbare opzet kunnen bedenken. Wel is voor het schaken vanuit de Hilversumse vereniging HSG al een wekelijks online toernooi opgezet. 

Heeft u voor Hilversum Denkt online een idee dat wel goed uitvoerbaar is, laat het dan weten aan een van de organistoren, zij zijn te bereiken via www.hilversumdenkt.nl. De website biedt trouwen ook veel informatie over denksport in het algemeen en over eerdere edities van Hilversum Denkt.


Onze Ambassadeurs