Bijna één derde van ouders kent een criminele jongere

Geschreven door Redactie

Meld Misdaad Anoniem start een nieuwe campagne tegen straatroof, overvallen en woninginbraak door met name jonge daders.


Zij zijn vaak geen onbekenden in hun buurt. Dat blijkt uit een peiling onder ruim 700 ouders met kinderen*. Bijna een derde van de ouders geeft aan dat zij of hun kinderen hier direct mee in aanraking komen. Hoewel meer dan de helft van de mensen (58%) zorgen hebben over crimineel gedrag en dit onacceptabel vinden, blijkt melden niet vanzelfsprekend. 


Uit de peiling blijkt dat 29% van de mensen vermoedt dat jongeren in hun directe omgeving zich schuldig maken aan criminaliteit. Eén op de acht ouders vermoedt dat dit gaat om inbraken, straatroven of overvallen. Bijna de helft van de getuigen kent de jonge verdachten uit de buurt. Een deel geeft ook aan dat hun kinderen ermee in aanraking komen. 

Geweld onder de jeugd 

In het van najaar 2018 kopten de media** over berovingen, afpersingen en intimidatie onder de jeugd. Dat was voor M. aanleiding om een nieuwe campagne te ontwikkelen. “Er blijkt collectief te worden gezwegen. Hele jonge daders bepalen soms de norm in een wijk. Intimidatie speelt hierbij een rol, waardoor getuigen niet durven te spreken. Juist voor deze situaties is het anonieme meldpunt bedoeld.”, aldus Annemarie van der Burg, projectleider van de campagne. Door te melden kunnen mensen voorkomen dat hun kind iets overkomt of dat er bij hen thuis wordt ingebroken.


Landelijk Officier van Justitie ‘High Impact Crime’ Rob van Bokhoven juicht de campagne toe: “We zien dat 80% van de daders binnen een straal van een paar kilometer woont. Ook blijken slachtoffers en daders elkaar soms te kennen. Veel buurtbewoners beschikken dan ook over belangrijke en nuttige informatie. Als zij voor de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt en voor de slachtoffers het verschil willen maken, is melden noodzakelijk." 

Samenwerking met acht grote steden 

Via sociale media en populaire websites worden campagnefilms en banners ingezet. Ook wordt samengewerkt met Libelle en Flair om het onderwerp onder de aandacht te brengen van ouders. In acht grote steden worden buurtbewoners geïnformeerd over de campagne en het meldpunt. Gemeenten en politie brengen de campagne onder de aandacht en er worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Per gebied worden verschillende onderwerpen belicht, zoals ook woninginbraak en overvallen op lokale ondernemers.

Meld Misdaad Anoniem 

Jaarlijks stuurt M. 16.000 meldingen door naar de politie en andere partners, waarmee dagelijks zaken worden opgelost. Het meldpunt is onafhankelijk (geen politie). Signalen kunnen anoniem worden gemeld via 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl


Samenwerkingspartners 

De campagne tegen straatroof, overvallen en woninginbraak wordt ondersteund door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie, politie en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Eindhoven, Tilburg en Sittard-Geleen.

Onze Ambassadeurs