Jongeren bereiken op steeds latere leeftijd belangrijke mijlpalen

Steeds meer jongeren bereiken mijlpalen later dan voorheen, zoals het starten van een gezin of het kopen van een huis.

De Sociaal-Economische Raad (SER) waarschuwde vrijdag in een rapport voor het zogenaamde “uitstelgedrag” van de jongeren.

Jongeren worden volgens het rapport getroffen door de economische situatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Jongeren verdienen minder doordat zij gemiddeld een contract krijgen als ze 27 jaar zijn. Dat is drie jaar later dan tien jaar geleden.


Opkomende beleggers 

Ook een studieschuld zorgt ervoor dat jongeren moeilijker een hypotheek krijgen en als gevolg daarvan verder moeten kijken naar bijvoorbeeld dure huurwoningen die zijn opgekocht door opkomende beleggers. Het inkomen dat zij dan ontvangen, gaat grotendeels op aan hun woonlasten, waardoor blijven wonen bij hun ouders aantrekkelijker is. Ook het kopen van een huis vindt steeds op een later moment plaats.


47 procent van alle woningen ging in 2014 nog naar starters, inmiddels is dit aantal gekelderd naar nog maar 25 procent. Zo verwacht 40 procent van de jongeren geen huis te kunnen kopen.  


Mariëtte Hamer, SER-voorzitter, ziet ook een groot verschil tussen jongeren met “de juiste relaties” en degenen die niet over zo’n soort netwerk beschikken. Deze laatste groep zou minder snel van dezelfde kansen profiteren en als gevolg daarvan achterblijven. Volgens Hamer ontstaat daardoor een “onzichtbare muur, waardoor jong talent onbenut blijft en de tweedeling in onze samenleving verscherpt wordt”. 

Onze Ambassadeurs