Bindende aanwijzingen demonstratie / betoog

Geschreven door Redactie

Op grond van artikel 6 van de Wet Openbare Manifestaties geeft de burgemeester van Hilversum de bindende aanwijzingen:

  • Elke aanwijzing van de politie, Boa’s en verkeersregelaars dient meteen te worden opgevolgd;
  • Alle deelnemers dienen de wettelijke voorgeschreven verkeersregels in acht te nemen, de vrije doorgang van verkeer en fietsers mag op generlei wijze belemmerd worden;
  • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen;
  • Je mag met de betoging niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken, opruien tot geweld, bedreigingen en/of beledigingen uiten;
  • Spandoeken of andere zichtbaar demonstratiemateriaal bevat geen kwetsende, beledigende of discriminerende symbolen, teksten of afbeeldingen;
  • Geen bezit/gebruik van slag-, stoot- en andere wapens, mede als fakkels of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van (rook)bommen en vuurwerk en harde delen van vlaggen en spandoeken. Banners, vlaggen, spandoeken en dergelijke bevatten geen verstevigende voorwerpen;
  • Het is niet toegestaan om stoffen te verbranden, zoals bijvoorbeeld, hout, oliën, kaarsen, fakkels en dergelijke;
  • Je mag geen schade toebrengen aan derden;
  • Het gebruik van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan;

Het niet naleven van deze aanwijzing leidt tot optreden van de politie wat tot aanhouding en/of het
opmaken van een proces-verbaal kan leiden.
De locoburgemeester van Hilversum,
9 oktober 2021
F.G.J. Voorink


Onze Ambassadeurs