Universiteiten verwachten meer studenten; hogescholen minder

Geschreven door Redactie

Nederlandse universiteiten verwachten komend studiejaar 5% meer studenten. Hogescholen zien juist 7% minder aanmeldingen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH).

Vorig jaar steeg het aantal aanmeldingen bij beide onderwijstypen met zo'n 10 procent. Dat kwam door het wegvallen van de centrale examens door de coronacrisis en doordat weinig studenten een tussenjaar namen.

Universiteiten verklaren de nieuwe stijging van dit jaar doordat meer leerlingen vwo doen en doordat meer studenten van het hbo doorstromen naar de universiteit. Ook stijgt het aantal aanmeldingen van internationale studenten.

Bij hogescholen lijkt de instroom voor zorgopleidingen ondanks minder aanbod van studenten stabiel te blijven. Tot opluchting van voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: "Het is goed om te zien dat studenten wederom voor een opleiding in de zorg kiezen, daar is de nieuwe aanwas hard nodig."

Zowel de universiteiten als hogescholen zien een toename van het aantal internationale studenten. Die zijn cruciaal voor de kwaliteit, maar het moet wel beheersbaar zijn. te denken valt aan het invoeren van een maximum aantal studenten van buiten de Europese Unie, of een maximaal aantal studenten per opleiding.Onze Ambassadeurs