Deurwaarder aarzelt niet bij corona-steunfraude

Geschreven door Redactie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de deurwaarder afgestuurd op 400 bedrijven die worden verdacht van fraude met coronasteun. Door hun bezittingen en banktegoeden alvast in beslag te nemen, hoopt de dienst nog een deel van de onterecht uitgekeerde subsidies terug te krijgen.

Het draait om fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze subsidie is voor bedrijven die problemen hebben met het betalen van hun vaste lasten, omdat zij vanwege coronamaatregelen dicht moesten of veel omzet misliepen. Tot nu toe werd voor 3,5 miljard euro aan steun toegezegd via deze regeling.

Door zwakke controles was het voor criminelen erg makkelijk om meer subsidie aan te vragen dan waar zij recht op hadden. Door bijvoorbeeld meer omzetverlies op te geven dan er eigenlijk werd geleden, ging het te ontvangen bedrag flink omhoog. Begin dit jaar kreeg de RVO in de gaten dat er werd gefraudeerd met de steun. Bij 679 misbruikers slaagde de dienst erin om de subsidies op tijd weer in te trekken.

Bij 1.133 gevallen was dit niet meer mogelijk, waarna het OM en financiƫle opsporingsdienst FIOD zijn ingeschakeld. Dit leidde tot 1.133 aangiftes bij het OM van misbruik. Over deze aangiftes moet de rechter zich nog buigen; het is dus nog niet zeker of de ondernemers ook daadwerkelijk worden veroordeeld voor fraude.

Tegelijkertijd liet de RVO al wel beslag leggen op banktegoeden en bezittingen. De bedrijven en ondernemers bij wie dit is gebeurd hadden zes weken de tijd om in bezwaar te gaan. Die termijn is nu verstreken, waarna de deurwaarder in opdracht van RVO het geld op de bankrekeningen en de bezittingen definitief heeft ingenomen. Die laatste kunnen nu verkocht worden, waarna het geld voor de RVO is. Wordt zeker vervolgd.


Onze Ambassadeurs