Supermarkten en slijterijen in Gooise Meren in de fout bij controle op verkoop alcohol

Geschreven door Redactie

Supermarkten en slijterijen in Gooise Meren houden zich op grote schaal niet aan de wettelijke legitimatieplicht bij de verkoop van alcohol aan jongeren. Dat blijkt uit controles op naleving van de Drank- en Horecawet, die in het vierde kwartaal van 2020 door een bijzondere opsporingsambtenaar (boa) en een jonge testkoper zijn uitgevoerd.  

Bij zeventien gecontroleerde supermarkten en slijterijen in Gooise Meren kocht een testkoper van 18 jaar oud zwak alcoholhoudende drank. Daarbij werd in twaalf bedrijven niet naar een legitimatiebewijs gevraagd om te bepalen of de testkoper tenminste achttien jaar oud is. Daarmee overtreden de bedrijven de wet. 

De toezichthouder (boa) heeft proces-verbaal opgemaakt en is een of enkele dagen na de testkoop bij de betreffende bedrijven langs gegaan, om te melden dat er een overtreding was vastgesteld en om een eventuele verklaring op te nemen. Op deze overtreding staat een boete van 1.360 euro per geconstateerde overtreding. De bewuste bedrijven hebben inmiddels een brief van de gemeente Gooise Meren ontvangen, met het voornemen om een dwangsom/bestuurlijke boete van 1.360 euro op te leggen. De bedrijven krijgen de gelegenheid hun zienswijze hierop te geven. Dit kan er toe leiden dat de boete wordt bijgesteld. In de gemeenten Huizen en Hilversum wordt deze werkwijze ook toegepast.  

In 2021 zullen meer testkopers op pad worden gestuurd, te beginnen in het eerste kwartaal van 2021 met de supermarkten en slijterijen die tot dusver nauwelijks worden beperkt door de coronamaatregelen. Er zal extra aandacht zijn voor die bedrijven, waar eerder overtredingen zijn geconstateerd. Doel van de controles is het aanzetten tot naleving door de verkopers en daarmee bescherming van jongeren, in dit geval tegen zichzelf, door het kopen van alcohol moeilijk te maken. Onze Ambassadeurs