Voorstel van D66 Hilversum: Gebruik wmo-taxi om kwetsbare ouderen naar priklocatie te brengen, indicatie of niet

Geschreven door Redactie

Als het aan D66 Hilversum ligt, wordt de wmo-taxi ingezet om kwetsbare ouderen naar vaccinatielocaties te brengen. Vooral wanneer zij niet zelf de mogelijkheid hebben om daar op een andere manier te komen, ongeacht of ze een indicatie hebben of niet. 

Dat blijkt uit vragen van raadslid Vivienne Wesslink. De Hilversumse wil van wethouder Karin Walters (zorg) horen hoe zij over dit voorstel denkt. ,,De wmo-taxi is bedoeld voor kwetsbare ouderen die geen alternatieve mogelijkheden voor vervoer hebben. Gebruik van de wmo-taxi lijkt hierbij de meest voor de hand liggende oplossing voor een grote groep kwetsbare ouderen”, zegt ze. 

Maar het raadslid wil ook dat de wethouder deze mogelijkheid aanbiedt aan Hilversummers die daar eigenlijk geen recht op hebben. ,,Is het college bereid om voor vervoer naar de vaccinatielocatie voor deze groep inwoners éénmalig af te zien van de vereiste wmo-taxivervoerspas, zodat diegenen die momenteel niet beschikken over een indicatie zich toch zonder moeite kunnen laten vaccineren?”, vraagt ze aan het college. 

Daarnaast wil Wesselink horen of er zicht is op de groep die lastig naar de vaccinatielocaties kan komen en of daar ook voorzieningen voor zijn. Ook moet het college volgens het raadslid goed communiceren dat de wmo-taxi ingezet kan worden voor de ritjes naar de priklocaties.


Onze Ambassadeurs