Vrienden van het Gooi herbouw van Driftweg

Geschreven door Redactie

De Vrienden van het Gooi hebben gespeurd in de archieven en komen tot de conclusie dat bij de bouwplannen aan de Driftweg - op de grens Naarden/Bussum - sprake is van herbouw in plaats van nieuwbouw.

Het grote verschil is dat er bij herbouw wel en bij nieuwbouw geen beperkingen zijn in het het bouwen volume. Met een beperkt volume is uiteraard het aantal appartementen ook beperkt.

Volgens de VVG is de gemeente vergeten wat zij destijds zelf bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan in 2005 hebben vastgesteld. Er is toen op verzoek van de toenmalige eigenaar gezocht naar een mogelijkheid om een groot landhuis in de kuil te bouwen. Op grond van uitspraken van de Raad van State kwam de gemeente destijds tot de conclusie dat er op formele gronden sprake was van herbouw. Het bouwvlak gaf in het eerste ontwerp van het bestemmingsplan recht op het bouwen van een woning van 450 m³, door aanwijzing in een andere categorie werd dat al 1.000 m³. Omdat dat nog niet genoeg was heeft de gemeente via de provincie een procedure gevolgd om voor het grote landhuis een uitzondering voor ruim 2.000 m³ te maken. Het landhuis is nooit gebouwd, het is nu maar de vraag of deze uitzondering ook voor andere bebouwing geldt.”Onze Ambassadeurs